Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet och U23 Baltiska

Spelare
Adrian Holgersson
Albin Gullstrand
Alex Andersson
Alexander Johansson
Alexander Martinsson
Alexandra Olsson
Alf Truedsson
Allan Olofsson
Amanda Rasmusson
Anders Aspelin
Anders Lindberg
Andreas Andersson
Andreas Persson
Anette Lindfors
Annelie Andreasson
Annette Petersson
Anton Lantz
Anton Persson
Anton Runnerstedt
Arnar Jonsson
Bengt Olsson
Bengt Petersson
Bertil Henriksson
Bertil Lampell
Bianca Rothman
Birgitta Nielsen
Bjarne Strand
Bo Brundin
Camilla Stålhammar
Cathrine Mjöbo
Christer Rapp
Christoffer Nilsson
Conny Johnsson
Dan Nielsen
Daniel Andersson
Daniel Walther
Doris Lundsten
Elias Linde
Eliaz Olsson
Elvira Möller
Emelie Österlindh
Emil Wohlin
Erika Strand
Eva Hedin
Fabian Rolfsson
Filip Emanuel
Frank Selander
Fredrik Larsén
Fredrik Lundstedt
Fredrik Schack von Brockdorff
Gert Larsson
Gert Lundahl
Gudlaugur Valgeirsson
Göran Åkesson
Hang Nguyen
Hanna Jönsson
Helene Dahlqvist
Henrick Troedsson
Henrik Olsson
Henrik Petersson
Henrik Sinander
Hong Nguyen
Hugo Videtorp
Huu Hung Bach Thi
Håkan Gottfries
Håkan Nilsson
Irene Nyqvist
Irma Stensby
Isak Karlsson Johansson
Jacob Fondell
Jan Nilsson
Jan-Åke Dahlgren
Jane Svensson
Jannica Möller
Jens Lind
Jerker Johansson
Jerker Rolfsson
Jimmy Lagerholm
Johan Danielsson
Johanna Rudén
John Mattsson
Johnny Svärdh
Jonas Olsson
Jonathan Johansson
Jonathan Winhagen
Josefine Linderoth
Jörgen Magnusson
Jörgen Rasmusson
Jörgen Roos
Kasandra Johansson
Katarina Lövdahl
Kennet Lunderquist
Kevin Hansson
Kevin Vöcks Andersson
Larry Dahlqvist
Lars Berghman
Lars-Henrik Hansson
Leif Strid
Leif Svantesson
Lennart Olsson
Liam Nilsson
Liam Söderkvist
Liam Troedsson
Linus Persson
Lizzie Karlsson
Lottie Fredriksson
Lowe Olander
Lucas Svensson
Lukas Andersson
Lukas Martinsson
Maggot Nilsson
Magnus Ahlberg
magnus Häggblad
Magnus Lundberg
Magnus Persson
Maja Andersson
Malin Johnsson
Marcus Rasmusson
Margareta Jönsson
Maria Billgren
Marie-Louise Hägneryd
Marlene Pettersson
Martin Allers
Martin Järnland
Mats Edgren
Mats Jönsson
Mats Lunderquist
Mats Sjögren
Mattias Möller
Mattias Sjölin
Matz Hägg
Max Andersson
Max Stålhammar
Micael Elfström
Michael Wennberg
Mikael Blomqvist
Mikael Gottfries
Monica Klasson
Monika Sappelt
Niklas Hagerman
Niklas Pålsson
Ola Brundin
Patric Green
Patrik Ahlgren
Patrik Karlsson
Patrik Pettersson
Paul Andersson
Paul Hermodsson
Paul Lindfors
Paul Weiman
Per-Ola Fredriksson
Pia Elfström
Pontus Nilsson
Pontus Rosvall
Pooripach Jantan
Ralf Sappelt
Rasmus Gjöderum
Rickard Sjögren
Rikard Lundström
Robin Johansen
Robin Svantesson Nagy
Roger Hoffström
Roger Karlsson
Roger Lineau
Rose-Marie Winhagen
Rosemarie Andersson
Saga Johansson
Sarah Holmér
Sebastian Persson
Sigbritt Preütz
Simon Svärd
Stefan Holmqvist
Stefan Johansson
Stefan Karlsson
Stefan Winhagen
Tess Lindfors
Theo Lindfors
Thomas Andersson
Titti Olofsson
Tobias Edlund
Tobias Johnsson
Tommy Maganja
Tommy Petersson
Ulf Lundahl
Ulf-Arne Nilsson
Ulrika Persson
Viggo Olander
William Brodin
William Hagerman

TOTALT: 189 SPELARE